Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod charakteristický
v meteorologii označení bodu na termodynamickém diagramu, v němž se protíná suchá adiabata vedená z přízemní teploty vzduchu, izograma vedená z teploty přízemního rosného bodu a nasycená adiabata vedená z teploty vlhkého teploměru. Termín má historický význam a v současné době se používá jen zřídka. Viz též teorém Normandův.
slov: charakteristický bod; rus: характеристическая точка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: