Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice radiolokační
speciální stanice provádějící radiolokační meteorologické pozorování. Z hlediska umístění se může jednat o meteorologickou stanici pozemní, námořní, letadlovou (možnost použití letounů, balonů a vzducholodí). Charakterem činnosti je možné radiolokační stanice zařadit mezi stanice aerologické.
angl: radar station slov: rádiolokačná stanica rus: радиолокационная станция něm: Radarstation f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: