Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pás nízkého tlaku vzduchu
pásmo s nižším tlakem vzduchu zhruba rovnoběžkového směru, které se rozkládá mezi dvěma pásy vysokého tlaku vzduchu a v průběhu roku se přesouvá na sever nebo na jih v závislosti na výšce Slunce. Takovým pásmem je např. rovníkový pás nízkého tlaku vzduchu, nazývaný též rovníková deprese, a pásy nízkého tlaku vzduchu v subpolárních oblastech obou polokoulí. V subpolárních pásech nízkého tlaku vzduchu se nacházejí jednotlivé cyklony.
angl: low pressure belt, trough slov: pás nízkeho tlaku vzduchu něm: Tiefdruckgürtel m rus: зона низкого давления, полоса пониженного давления  1993-a3
podpořila:
spolupracují: