Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

infiltrace
syn. vsak – pohyb vody ze zemského povrchu do půdního nebo horninového prostředí, popř. objem této vody.
angl: infiltration slov: infiltrácia rus: инфильтрация něm: Infiltration f, Versickerung f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: