Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozpad fronty
syn. frontolýza.
slov: rozpad frontu; něm: Frontolyse f; rus: размывание фронта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: