Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient zavlažení
syn. index zavlažení – tradiční označení pro některé indexy humidity.
angl: moisture factor; slov: koeficient zavlaženia; něm: Feuchtigkeitskoeffizient m; rus: коэффициент увлажнения  1993-a2
podpořila:
spolupracují: