Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient zavlažení
syn. index zavlažení – tradiční označení pro některé indexy humidity.
angl: moisture factor slov: koeficient zavlaženia něm: Feuchtigkeitskoeffizient m rus: коэффициент увлажнения  1993-a2
podpořila:
spolupracují: