Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlakoměr s redukovanou stupnicí
angl: compensated scale barometer, Kew pattern barometer slov: tlakomer s redukovanou stupnicou rus: барометр с компенсированной шкалой  1993-a3
podpořila:
spolupracují: