Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlakoměr s redukovanou stupnicí
angl: compensated scale barometer, Kew pattern barometer slov: tlakomer s redukovanou stupnicou něm: Barometer mit reduzierter Skala n, Kew-Barometer rus: барометр с компенсированной шкалой  1993-a3
podpořila:
spolupracují: