Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima monzunové
1. v Köppenově klasifikaci klimatu typ tropického dešťového klimatu, označovaný Am;
2. obecně klima ovlivňované monzunovou cirkulací. Ta se uplatňuje v některých oblastech zmíněného typu Am, avšak i v rámci dalších klimatických typů se suchou zimou: tropického dešťového klimatu (Aw), mírného dešťového klimatu (Cw) a dokonce i boreálního klimatu (Dw). Společným znakem všech těchto typů je suché a jasné počasí v zimě, zatímco v létě převládá oblačné počasí bohaté na monzunové srážky. Viz též pól dešťů, deště tropické.
angl: monsoon climate; slov: monzúnová klíma; něm: Monsunklima n; rus: муссонный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: