Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fronta výšková
fronta ve stř. a horní troposféře. Na výškových mapách se projevuje zpravidla v poli teploty, vlhkosti a proudění vzduchu. Do blízkosti zemského povrchu tato fronta nedosahuje. Viz též fronta přízemní.
angl: upper front slov: výškový front něm: Höhenfront f fr: front d'altitude m rus: верхний фронт, высотный фронт  1993-a3
podpořila:
spolupracují: