Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblak vodní
syn. oblak kapalný – oblak složený výlučně z vodních kapek bez přítomnosti ledových částic. Může se jednat o oblak teplý nebo oblak přechlazený.
angl: water cloud slov: vodný oblak něm: Wasserwolke f rus: водяное облако  1993-a2
podpořila:
spolupracují: