Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblak vodní
syn. oblak kapalný – oblak složený výlučně z vodních kapek bez přítomnosti ledových částic. Může se jednat o oblak teplý nebo oblak přechlazený.
angl: water cloud; slov: vodný oblak; něm: Wasserwolke f; rus: водяное облако  1993-a2
podpořila:
spolupracují: