Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

náboj bleskového výboje
slov: náboj blesku něm: Blitzenladung f rus: грозовой разряд  1993-a2
podpořila:
spolupracují: