Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

náboj bleskového výboje
slov: náboj blesku; něm: Blitzenladung f; rus: грозовой разряд  1993-a2
podpořila:
spolupracují: