Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblak průmyslový
oblak, jehož vznik a vývoj souvisí s uvolňováním odpadního tepla, vodní páry, popř. různých znečišťujících příměsí při provozu průmyslových¨a energetických zařízení. Průmyslový oblak řadíme mezi tzv. umělé oblaky.
angl: cloud generated by industry slov: priemyselný oblak rus: индустриальное облако, облако, возникающие в результате прмышленной деятельности něm: Industriewolke f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: