Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

délka slunečního svitu
angl: duration of sunshine, sunshine duration slov: dĺžka slnečného svitu něm: Sonnenscheindauer f fr: durée d'ensoleillement f, durée d'insolation f rus: продолжительность солнечного сияния  1993-a1
podpořila:
spolupracují: