Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klasifikace oblaků
třídění oblaků do kategorií na základě určitých společných charakteristik. Nejčastější je klasifikace oblaků podle:
a) vzhledu, viz morfologická klasifikace oblaků;
b) vzniku a vývoje, viz genetická klasifikace oblaků;
c) výšky výskytu, viz patra oblaků;
d) mikrofyzikálního složení, viz oblak vodní, oblak ledový a oblak smíšený;
e) produkce srážek, viz oblak srážkový a oblak nesrážkový.
angl: cloud classification; slov: klasifikácia oblakov; něm: Wolkenklassifikation f; rus: классификация облаков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: