Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klasifikace oblaků
třídění oblaků do kategorií na základě určitých společných charakteristik. Nejčastější je klasifikace oblaků podle:
a) vzhledu, viz morfologická klasifikace oblaků;
b) vzniku a vývoje, viz genetická klasifikace oblaků;
c) výšky výskytu, viz patra oblaků;
d) mikrofyzikálního složení, viz oblak vodní, oblak ledový a oblak smíšený.
angl: cloud classification slov: klasifikácia oblakov rus: классификация облаков něm: Wolkenklassifikation f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: