Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kvocient termodromický
méně obvyklý index kontinentality k vyjádření termické kontinentality klimatu. Index je založen na porovnání teplotních poměrů jara a podzimu. Počítá se z rovnice
q=100δA
kde δ je rozdíl prům. teploty vzduchu v říjnu a v dubnu a A je průměrná roční amplituda teploty vzduchu. Kladné hodnoty termodromického kvocientu vyjadřují oceánitu klimatu, záporné jeho kontinentalitu; ty se v ČR vyskytují na již. Moravě. Viz též termoizodroma.
Index i jeho označení navrhl F. Kerner von Marilaun v r. 1905.
angl: thermodromic quotient slov: termodromický kvocient něm: thermodromischer Quotient m rus: термодромический коэффициент  1993-a3
podpořila:
spolupracují: