Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

typy půdní klimatické
půdy, na jejichž vzniku se z půdotvorných činitelů nejvíce uplatňuje klima, zatímco povaha mateční horniny má menší význam. V jejich rozložení na Zemi se výrazně projevuje šířková pásmovitost klimatu. Příkladem klimatických půdních typů jsou podzoly, jimž vegetačně odpovídá tajga, nebo černozem, které odpovídá step. Viz též klimatologie půdní.
angl: soil climatic types; slov: pôdne klimatické typy; něm: Typen des Bodenklimas m/pl; rus: климатические типы почвы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: