Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

typy půdní klimatické
půdy, na jejichž vzniku se z půdotvorných činitelů nejvíce uplatňuje klima, zatímco povaha mateční horniny má menší význam. V jejich rozložení na Zemi se výrazně projevuje šířková pásmovitost klimatu. Příkladem klimatických půdních typů jsou podzoly, jimž vegetačně odpovídá tajga, nebo černozem, které odpovídá step. Viz též klimatologie půdní.
angl: soil climatic types slov: pôdne klimatické typy rus: климатические типы почвы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: