Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čas greenwichský střední
(GMT) – místní stř. sluneční čas pro nultý poledník měřený v Královské observatoři v anglickém Greenwichi pomocí sekundového kyvadla. Je ovlivňován rotační rychlostí Země i fluktuacemi tíhového zrychlení. Od 1. ledna 1972 je místo středního greenwichského času používán koordinovaný světový čas jako mezinárodní standard, kromě jiného také pro časovou identifikaci údajů z meteorologických pozorování.
angl: Greenwich mean time slov: stredný greenwichský čas něm: mittlere Greenwich-Zeit f fr: temps moyen de Greenwich m rus: гринвичское время  1993-a3
podpořila:
spolupracují: