Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cirkulace solenoidní
málo užívané označení pro vířivé pohyby různých měřítek v zemské atmosféře, které jsou podmíněny existencí izobaricko-izosterických solenoidůbaroklinní atmosféře.
angl: solenoidal circulation slov: solenoidná cirkulácia něm: solenoidale Zirkulation f fr: circulation solénoïdale f rus: соленоидальная циркуляция  1993-a2
podpořila:
spolupracují: