Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirkulace solenoidní
málo užívané označení pro vířivé pohyby různých měřítek v zemské atmosféře, které jsou podmíněny existencí izobaricko-izosterických solenoidůbaroklinní atmosféře.
angl: solenoidal circulation; slov: solenoidná cirkulácia; něm: solenoidale Zirkulation f; fr: circulation solénoïdale f; rus: соленоидальная циркуляция  1993-a2
podpořila:
spolupracují: