Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index klimatologický
veličina sloužící k vyhodnocení některé vlastnosti klimatu, nebo ke stanovení fáze určité oscilace. V prvním případě jde např. o indexy humidity a indexy kontinentality, v druhém případě o nejrůznější indexy cirkulace. Mezi klimatologické indexy dále řadíme počty charakteristických dní a další ukazatele, které umožňují sledovat mj. změny klimatu.
angl: climatic index, climatological index, climate indicator; slov: klimatologický index; něm: klimatologischer Index m; rus: климатический индекс  1993-a3
podpořila:
spolupracují: