Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index klimatologický
veličina sloužící k vyhodnocení některé vlastnosti klimatu, nebo ke stanovení fáze určité oscilace. V prvním případě jde především o indexy humidity a indexy kontinentality, v druhém případě o nejrůznější indexy cirkulace.
angl: climatic index, climatological index slov: klimatologický index rus: климатический индекс něm: klimatologischer Index m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: