Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aeroklimatologie
angl: aeroclimatology slov: aeroklimatológia něm: Aeroklimatologie f rus: аэроклиматология fr: aéroclimatologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: