Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aeroklimatologie
Termín se skládá z řec. ἀήρ [aér] „vzduch“ a slova klimatologie.
angl: aeroclimatology slov: aeroklimatológia něm: Aeroklimatologie f fr: aéroclimatologie f rus: аэроклиматология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: