Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzorec barometrický
angl: barometric formula slov: barometrický vzorec rus: барометрическая формула  1993-a1
podpořila:
spolupracují: