Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec barometrický
angl: barometric formula; slov: barometrický vzorec; něm: barometrische Höhenformel f; rus: барометрическая формула  1993-a1
podpořila:
spolupracují: