Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termograf
přístroj zaznamenávající časový průběh teploty vzduchu na registrační pásku (týdenní nebo denní). Na meteorologických stanicích byl umístěn v meteorologické budce.
Termín se skládá z řec. θερμός [thermos] „teplý, horký“ a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: thermograph; slov: termograf; něm: Thermograph m; rus: термограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: