Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

termograf
přístroj zaznamenávající časový průběh teploty vzduchu na registrační pásku (týdenní nebo denní). Na meteorologických stanicích byl umístěn v meteorologické budce.
angl: thermograph slov: termograf něm: Thermograph m rus: термограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: