Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa topografie fronty
synoptická mapa, do níž jsou zakresleny hodnoty výšky frontální plochy nad hladinou moře určené z radiosondážních měření v různých místech v témže synoptickém termínu nebo na základě výstupů z numerických předpovědních modelů. Hodnoty stejné výšky frontální plochy se spojují izohypsami. Sestavuje se pouze pro speciální účely. Viz též výška geopotenciální.
angl: frontal contour chart slov: mapa topografie frontu něm: Karte des Frontenverlaufs f rus: карта топографии фронта  1993-a3
podpořila:
spolupracují: