Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákon Mariotteův
angl: Mariotte law; slov: Mariotteov zákon; něm: Mariottesches Gesetz n; rus: закон Мариотта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: