Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona vnětropická
nevhodné označení pro mimotropickou cyklonu.
slov: mimotropická cyklóna něm: außertropische Zyklone f fr: cyclone extratropical m rus: внетропический циклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: