Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

schopnost rozlišovací
angl: resolution slov: rozlišovacia schopnosť rus: разрешение něm: Auflösung f , Auflösungsvermögen n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: