Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

schopnost rozlišovací
angl: resolution; slov: rozlišovacia schopnosť; něm: Auflösung f, Auflösungsvermögen n; rus: разрешение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: