Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koncentrace znečišťující látky v ovzduší krátkodobá
stř. hodnota koncentrace znečišťující látky v ovzduší zjištěná na stanoveném místě v časovém intervalu řádu minut (v ČR obvykle 60 min. apod.). Vyjadřuje krátkodobé extrémní hodnoty znečištění ovzduší způsobem postačujícím pro praxi.
angl: short-term concentration of heterogeneous matter in atmosphere; slov: krátkodobá koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší; něm: Kurzzeitkonzentration von Fremdstoffen in der Luft f; rus: кратковременная концентрация инородного вещества в воздухе  1993-b3
podpořila:
spolupracují: