Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

biosféra
obal Země tvořený živými organizmy nebo v širším pojetí prostředím, které obývají. Z tohoto hlediska je biosféra sférou průniku svrchní litosféry, pedosféry, hydrosféry a troposféry.
angl: biosphere slov: biosféra něm: Biosphäre f rus: биосфера fr: biosphère f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: