Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

biosféra
obal Země tvořený živými organizmy nebo v širším pojetí prostředím, které obývají. Z tohoto hlediska je biosféra sférou průniku svrchní litosféry, pedosféry, hydrosféry a troposféry.
Termín se skládá z řec. βίος [bios] „život“ a σφαῖρα [sfaira] „koule, míč“ (přes lat. sphaera „koule, nebeská báň“).
angl: biosphere; slov: biosféra; něm: Biosphäre f; fr: biosphère f; rus: биосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: