Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kroužek staniční
kroužek na synoptické mapě, který je situován v místě meteorologické stanice a kolem něhož se zakreslují mezinárodně dohodnutým způsobem výsledky met. pozorování na této stanici. Poloha horských meteorologických stanic je vyznačena čtverečkem. Viz též model staniční.
angl: middle part of surface plotting model slov: staničný krúžok něm: Stationskreis m rus: кружок станции  1993-a1
podpořila:
spolupracují: