Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklus klimatický kvartérní
syn. cyklus klimatický čtvrtohorní – opakování obdobných klimatických poměrů a klimatických změnkvartéru (čtvrtohorách). Klimatické výkyvy různého řádu se opakovaly v zákonitém sledu a podmínily i periodický vývoj sedimentů, půd a bioty. Periodicita klimatu kvartéru se projevuje v tom, že časově od sebe vzdálená období si mohou být z hlediska klimatu mnohem podobnější než období následující přímo po sobě. Např. různé glaciály měly klima velmi podobné, a přitom výrazně odlišné od klimatu interglaciálů, přičemž perioda tohoto cyklu je cca 100 000 let. Opakovaně se též vyskytovala kratší zakolísání klimatu trvající obvykle stovky roků: chladnější a sušší stadiály a teplejší interstadiály. Viz též teorie paleoklimatu.
angl: quarternary climatic cycle slov: kvartérny klimatický cyklus něm: Klimazyklus des Quartärs m fr: variations climatiques quaternaires pl rus: четвертичный климатический цикл  1993-a3
podpořila:
spolupracují: