Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kondenzátor sférický
zemský pojem používaný při popisu základní el. struktury atmosféry, zejména v souvislosti s elektřinou klidného ovzduší. Záporná deska je tvořena zemským povrchem, kladná deska elektrosférou.
angl: earth condensator rus: земной кондесатор něm: Kugelkondensator m slov: sférický kondenzátor  2016
podpořila:
spolupracují: