Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kondenzátor sférický
zemský pojem používaný při popisu základní el. struktury atmosféry, zejména v souvislosti s elektřinou klidného ovzduší. Záporná deska je tvořena zemským povrchem, kladná deska elektrosférou.
angl: earth condensator slov: sférický kondenzátor něm: Kugelkondensator m rus: земной кондесатор  2016
podpořila:
spolupracují: