Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nomogram radiační
nevh. diagram radiační – nomogram umožňující, na základě znalosti teploty zemského povrchu a aerologických údajů o vertikálním profilu teploty i vlhkosti vzduchu, rychle přibližně vyhodnocovat velikost vert. toků dlouhovlnného záření v úrovni zemského povrchu a v různých hladinách atmosféry, zjišťovat efektivní a zpětné záření i např. radiační ochlazování ve zvolených vrstvách atmosféry. K nejznámějším radiačním nomogramům patří nomogramy Elsasserův, Möllerův, Yamamotův apod. Z dnešního hlediska jde již o prostředek zastaralý, ale značného historického významu.
angl: radiation chart; slov: radiačný nomogram; něm: Strahlungsdiagramm n; rus: радиационная номограмма  1993-a3
podpořila:
spolupracují: