Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

signál klimatický
potenciálně předpověditelná složka klimatu související se změnami vnější části úplného klimatického systému. Časové řady klimatických prvků obsahují vedle této složky, která je z pohledu několika desetiletí většinou velmi malá, jistou nepředpověditelnou složku, zvanou klimatický šum, která je v mnoha případech větší než klimatický signál. Klimatický šum souvisí s vlastní dynamikou vnitřní části úplného klimatického systému projevující se specifickým sledem počasí v každém měsíci, sezoně, roce apod.
angl: climatic signal; slov: klimatický signál; něm: Klimasignal n; rus: климатический сигнал  1993-a3
podpořila:
spolupracují: