Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

indikativy mezinárodní
angl: international index number slov: medzinárodné indikatívy rus: международные индексы-индексы станций  1993-a1
podpořila:
spolupracují: