Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

indikativy mezinárodní
angl: international index number; slov: medzinárodné indikatívy; rus: международные индексы-индексы станций  1993-a1
podpořila:
spolupracují: