Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cirkulace cyklonální
cirkulace v místech, kde se vzduch pohybuje s vert. osou rotace, jejíž průmět do osy rotace Země je shodně orientovaný jako osa rotace Země, tj. v místech, kde vzduchové částice mění směr svého pohybu na sev. polokouli proti směru otáčení hodinových ručiček a na již. polokouli ve směru otáčení hodinových ručiček. Cyklonální cirkulace je tedy na sev. polokouli kladná a na již. polokouli záporná. Cyklonální cirkulace na rovníku není definována. Cyklonální cirkulace je opakem anticyklonální cirkulace. Viz též cyklonální zakřivení izobar nebo izohyps.
angl: cyclonic circulation slov: cyklonálna cirkulácia něm: zyklonale Zirkulation f fr: circulation cyclonique f, circulation dépressionnaire f rus: циклоническая циркуляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: