Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zákal průmyslový
zákal pozorovaný v průmyslových centrech a v průmyslových aglomeracích, způsobený umělými zdroji atmosférického prachu, kouře, exhaláty apod. Nejčastěji se vyskytuje za stabilního zvrstvení atmosféry, které bývá spojeno s malými horiz. pohyby a s nepatrnou vert. výměnou vzduchu. Zvláště výrazný průmyslový zákal bývá dobře pozorován z dálky, a to v podobě šedé, oblak připomínající čepice nad městem, z níž někdy vystupují jen vrcholky komínů a výškové stavby. Viz též smog.
angl: industrial haze slov: priemyselný zákal něm: Industriedunst m rus: промышленная мгла  1993-a3
podpořila:
spolupracují: