Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

sdružení oblastní WMO
angl: Regional Association of the WMO slov: oblastné združenie WMO rus: Региональная ассоциация ВМО něm: Regionalassoziation der WMO f, Regionalverband der WMO f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: