Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tropopauza první
angl: first tropopause slov: prvá tropopauza něm: erste Tropopause f rus: первая тропопауза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: