Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fronta rovníková
nevh. označení pro intertropickou zónu konvergence, která ve skutečnosti nemá charakter atmosférické fronty.
angl: equatorial front; slov: rovníkový front; něm: Äquatorialfront f; fr: zone de convergence intertropicale f; rus: тропический фронт, экваториальный фронт  1993-a3
podpořila:
spolupracují: