Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fronta rovníková
nevhodné označení pro intertropickou zónu konvergence, která ve skutečnosti nemá charakter atmosférické fronty.
angl: equatorial front slov: rovníkový front něm: Äquatorialfront f fr: zone de convergence intertropicale f rus: тропический фронт, экваториальный фронт  1993-a3
podpořila:
spolupracují: