Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Autoři slovníku

Terminologická skupina ČMeS

Bednář Jan Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Brechler Josef Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Brožková Radmila Český hydrometeorologický ústav
Červená Eva Český hydrometeorologický ústav
Francová Martina (od 01/2015 do 12/2017) Český hydrometeorologický ústav
Halenka Tomáš Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Hůnová Iva Český hydrometeorologický ústav
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Kašpar Marek Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Keder Josef (do 01/2016) Český hydrometeorologický ústav
Metelka Ladislav Český hydrometeorologický ústav
Müller Miloslav Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Němec Luboš Český hydrometeorologický ústav
Novák Petr Český hydrometeorologický ústav
Řezáčová Daniela Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Sedlák Pavel Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Setvák Martin Český hydrometeorologický ústav
Skřivánková Pavla Český hydrometeorologický ústav
Techlovský Bohumil Český hydrometeorologický ústav
Tolasz Radim Český hydrometeorologický ústav
Vaníček Karel (do 03/2015) Český hydrometeorologický ústav
Vlček Ondřej (od 10/2016) Český hydrometeorologický ústav
Zacharov Petr Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Žák Michal Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Externí spolupracovníci

Bednařík Jiří Český hydrometeorologický ústav
Burešová Dalia Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Fišák Jaroslav Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Fišer Ondřej Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Flajšman Miroslav Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Ministerstva obrany ČR
Fuka Vladimír Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Hanslian David Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Jirák Jan Český hydrometeorologický ústav
Kac Alexander Petrovič Rosgidromet, Moskva, Rusko
Kain Ivan Český hydrometeorologický ústav
Kott Ivan Český hydrometeorologický ústav
Kožnarová Věra Český hydrometeorologický ústav
Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Kráčmar Jan Řízení letového provozu ČR
Kuča Petr Státní ústav radiační ochrany
Lokoščenko Michail Alexandrovič Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova, Fakulta geografie, Moskva, Rusko
Minářová Jana Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Možný Martin Český hydrometeorologický ústav
Pišoft Petr Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Racko Stanislav Český hydrometeorologický ústav
Rulík Petr Státní ústav radiační ochrany
Rýva David Český hydrometeorologický ústav
Schoberová Eva Řízení letového provozu ČR
Sokol Zbyněk Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Šálek Milan Český hydrometeorologický ústav
Šopko František Český hydrometeorologický ústav
Šustova Natalja Český hydrometeorologický ústav
Trnka Miroslav Mendelova univerzita v Brně a Centrum výzkumu globální změny AV ČR v. v. i.
Tydlitát René Úřad pro civilní letectví
Valeriánová Anna Český hydrometeorologický ústav
Vráblík Tomáš Český hydrometeorologický ústav
Wacker Ulrike Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven, Německo
podpořila:
spolupracují: