Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

parametr bleskového proudu
veličina definující kvalit. a kvantit. proud bleskového výboje. Ke kvalit. parametrům bleskového proudu patří např. polarita (kladná, záporná, bipolární), která se určuje podle polarity náboje oblaku. Mezi kvantit. parametry bleskového proudu počítáme amplitudu proudu blesku, strmost proudu blesku, dobu čela, dobu půltýlu, náboj bleskového výboje, čtverec impulzu proudu blesku, trvání celkového výboje aj. Viz též blesk.
angl: lightning current parameter slov: parameter bleskového prúdu rus: параметр тока молнии něm: Blitzstromparameter m, Blitzstromparameter m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: