Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izohyeta
čára spojující místa se stejnými úhrny srážek za určité období.
angl: isohyet slov: izohyeta rus: изогиета něm: Isohyete f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: