Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hmota vzduchová místní
vzduchová hmota setrvávající delší dobu v jedné oblasti. Je v tepelné a radiační rovnováze s aktivním povrchem. Vlastnosti místní vzduchové hmoty závisí na geogr. poloze a roč. době. Termín navrhl S. P. Chromov.
angl: local air mass slov: miestna vzduchová hmota něm: lokale Luftmasse f rus: местная воздушная масса  1993-a2
podpořila:
spolupracují: