Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pás mlhy
mlha, která se vlivem místních podmínek vytvořila v pásu širokém nejvýše několik stovek metrů.
angl: fog bank; slov: pás hmly; něm: Nebelstreifen m; rus: гряда тумана, полoса тумана  1993-a1
podpořila:
spolupracují: