Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pohyb inerční
syn. proudění inerční, viz kružnice inerční.
angl: inertial current slov: inerciálny pohyb něm: Trägheitsströmung f rus: инерционное движение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: