Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pohyb inerční
syn. proudění inerční, viz kružnice inerční.
angl: inertial current slov: inerciálny pohyb rus: инерционное движение něm: Trägheitsströmung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: