Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pohyb inerční
syn. proudění inerční, viz kružnice inerční.
angl: inertial current; slov: inerciálny pohyb; něm: Trägheitsströmung f; rus: инерционное движение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: