Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rodina cyklon
angl: cyclone family; slov: rodina cyklón; něm: Zyklonenfamilie f; rus: семейство циклонов  1993-a3
podpořila:
spolupracují: