Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování klimatologické
meteorologické pozorování prováděné především na klimatologických stanicíchklimatologických termínech. Mezi klimatologická pozorování v širším smyslu patří i ambulantní terénní meteorologická měření, jejichž účelem je bližší poznání mikroklimatu, topoklimatu, popř. mezoklimatu.
angl: climatological observation slov: klimatologické pozorovanie rus: климатологическое наблюдение něm: klimatologische Beobachtung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: