Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima oliv
angl: olive climate; slov: olivová klíma; rus: климат олив  1993-b2
podpořila:
spolupracují: