Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota ekvivalentní adiabatická
angl: adiabatic equivalent temperature, pseudoequivalent temperature; slov: adiabatická ekvivalentná teplota; něm: adiabatische Äquivalenttemperatur; rus: адиабатическая эквивалентная температура  1993-a1
podpořila:
spolupracují: