Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota ekvivalentní adiabatická
angl: adiabatic equivalent temperature, pseudoequivalent temperature slov: adiabatická ekvivalentná teplota něm: adiabatische Äquivalenttemperatur rus: адиабатическая эквивалентная температура  1993-a1
podpořila:
spolupracují: