Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

osvit
úhrn Qe osvětlení E dopadajícího na sledovanou plochu za určitou dobu t
Qe=E.t.
V meteorologii bývá obvykle uvažován osvit globálním, přímým slunečním, či rozptýleným slunečním zářením.
angl: quantity of illumination; slov: celkové osvetlenie; něm: Belichtung f; rus: количество освещения  1993-a1
podpořila:
spolupracují: