Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

osvit
fotometrická veličina vyjadřující časový integrál osvětlení za určitou dobu. V meteorologii bývá obvykle uvažován osvit globálním, přímým slunečním či rozptýleným slunečním zářením.
angl: quantity of illumination; slov: celkové osvetlenie; něm: Belichtung f; rus: количество освещения  1993-a3
podpořila:
spolupracují: