Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

osvit
úhrn Qe osvětlení E dopadajícího na sledovanou plochu za určitou dobu t
Qe=E.t.
V meteorologii bývá obvykle uvažován osvit globálním, přímým slunečním, či rozptýleným slunečním zářením.
angl: quantity of illumination slov: celkové osvetlenie něm: Belichtung f rus: количество освещения  1993-a1
podpořila:
spolupracují: